Suomi English

 

Maksa tästä MobilePay:lla vapaaehtoinen käyntimaksu 5 €

Käyntimaksujen lahjoitusvarat käytetään Poliisihallituksen myöntämän rahankeräysluvan nro RA/2020/1299 mukaisesti alueen luonnonnähtävyyden ylläpitämisestä ja alueen kehittämisestä syntyvien kustannusten kattamiseen. Lisäksi lahjoitusvaroilla katetaan ympäristöä talkoovoimin ylläpitävän Rautiosaaren kyläyhdistys ry:n toiminnan kustannuksia.

 

 

Rovaniemen kaupungin eteläpuolella Rautiosaaren kylässä olevan Sukulanrakan kallion rinteellä on tavattu 14 hiidenkirnua, joista kolme on huomattavan syviä ja kuuluvat Suomen suurimpiin hiidenkirnuihin. Niistä suurin sijaitsee kallion juurella. Se on osittain rikkonainen, läpimitaltaan 8m ja syvyydeltään 15m. Kaksi muuta ovat kallion päällä ja niiden syvyydet ovat 9m ja 10m.

Hiidenkirnut syntyivät n. 10 000 vuotta sitten sulavan mannerjään reunavyöhykkeessä, voimakkaiden sulamisvesi virtojen kuluttuvan työn tuloksena. Jäätikön pohjalla olleissa sulamisvesitunneleissa voimakkaasti virtaava vesi kuljetti mukanaan lohkareita ja kiviä.

Sukulanrakan kallioiden kohdalla sulamisvesivirta vei mennessään irtomaapeitteen. Sulamisvesitunneliin syntyi voimakkaita vesipyörteitä ja virran mukana kulkeutuneet lohkareet alkoivat pyöriä. Ne porautuivat allaolevaan rikkonaiseen kallioon, jolloin syntyi pyöreitä kuiluja - hiidenkirnuja. Suurin osa sulamisvesivirran kuljettamasta kiviaineksesta kerrostui tunnelin suuntaiseksi harjuksi. Hiidenkirnut liittyvät aina jäätikön sulamisvesien kerrostumiin harjujaksoihin.

Bookmark and Share